Fine Poliüratan Dolgu Vernik

İki bileşenli, 2/1 karışım oranlı (ağırlıkça) poliüretan dolgu verniğidir.