Selülozik Boya

Ürün Tanımı: Nitroselüloz ve alkid esaslı bir son kat boyadır. 
Özellikler:Mobilya ve Metal sanayii için geliştirilmiştir.Fiziksel darbelere dayanıklıdır. Parlak ve çabuk kuruyan bir boyadır.

Spesifikasyonlar :

Renk: Renk kataloğuna bakınız.
Katı Madde, %(Ağırlıkça)38-45(renge göre değişir) 
Katı Madde %(Ağırlıkça): 58 ± 4 (renkle değişir) 
Yoğunluk ( g/cm3,20º C):1.10-1.14 (renge göre değişir)
Viskozite (20 C/ KU,sn, 20º C): 95-110
Parlaklık 60º: Min. 80
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan: Tek katta 8-10 m2/L alan boyanır 
Kuruma Zamanı (20 °C): Dokunma kurumasını 10 dakikada, sert kurumasını 2-2.5 saatte yapar.

Yüzey Hazırlama ve Uygulama :

Yüzey Hazırlama: 
Ahşap yüzeylerde SELÜLOZİK ASTAR, metal yüzeylerde EPOKSİ ANTİKOROZİF ASTAR üzerine SELÜLOZİK ASTAR uygulanmış ve zımpaBirlik anmış yüzeylere uygulanmalıdır.
Uygulama Şekli: Çarpraz katlar halinde 2 veya 3 kat olarak uygulanır. Solvent buharlaşması için katlar arasında 5’er dakika beklenmelidir. 
Kullanılan Aletler: : 1,5-1,8 mm meme çaplı pistole ile uygulanması önerilir. 
İnceltme / Karışım Oranı: Primera Selülozik Tiner veya Polisel Selülozik Tiner ile % 35-45 oranında inceltilebilir. 
Depolama Koşulları: Ağzı kapalı ambalajlarda ve serin yerde depolayınız. 
Ambalaj Bilgisi: 0.750 lt, 2.3 lt, 12 kg

Uyarılar :

Güvenlik Uyarıları:

  • Kolay alevlenir.
  • Solunduğunda , deri ile temasta / yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
  • Atıklarını kanalizasyona dökmeyiniz.
  • Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
  • Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun SİGARA İÇİLMEZ.
  • Göz ve deri temasından sakınınız.
  • Kanalizasyona boşaltmayın.
  • Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
  • Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.


* TS 789’a uygundur ve TSE belgesine sahiptir.